Menu
Obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou Obec s histori

Historie hradu

Historie hradu Kamýk nad Vltavou

řestože počátky dějin Kamýku nad Vltavou bývají kladeny již do 12. století, kdy je předpokládána jeho existence jako správního střediska středního Povltaví, můžeme vznik dnešního hradu datovat teprve do doby vlády českého krále Václava I. v první polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka o něm nese datum 31. července roku 1236. Hrad byl ve své době nepochybně významným panovnickým sídlem, které obýval jak Václav I., tak jeho syn Přemysl Otakar II. Provoz hradu, sloužícího také jako sídlo úřadu královského lovčího, zajišťoval sbor manů (privilegovaných královských služebníků). V podhradí se ve druhé polovině 13. století nacházely dvě osady, zvané Starý a Nový Kamýk, v nichž stály farní kostely sv. Petra a sv. Mikuláše.

 

Znak království

 Znak království Znak království

Erb Lobkoviců

erb_lobkovic

Pravděpodobně již na přelomu 13. a 14. století však byl královský hrad opuštěn, a měnil se ve zříceninu. Zanikla také osada Starý Kamýk. Za vlády Lucemburků došlo k přenesení zdejšího úřadu královského lovčího na hrad Dobříš, a císař Karel IV. nechal všechny zdejší many převést k nově založenému hradu Karlštejn. Kamýk byl pak zastavován různým šlechtickým rodům, zejména Rožmberkům, Lobkovicům a Pernštejnům. Roku 1561 pak byl definitivně prodán z majetku české královské komory do držení šlechty. Hradní zříceniny byly postupně rozebírány na stavební materiál, využívaný v nedalekém městečku Nový Kamýk. Poslednímu předbělohorskému majiteli Oldřichovi mladšímu Myškovi ze Žlunic byl Kamýk v roce 1623 zkonfiskován za účast v českém stavovském povstání. Majetek byl královskou komorou obratem prodán Polyxeně Lobkovicové z Pernštejna, která jej připojila k panství Vysoký Chlumec. V držení rodu Lobkoviců byla zřícenina hradu Kamýk až do pozemkové reformy v roce 1922.

Hradní zřícenina v 60. letech 20. století

1236

Události v Kamýku

Hrad Kamýk je poprvé připomínán v písemných pramenech.

Události v Čechách

Král Václav I. na podnět císaře Fridricha II. vpadl do Rakouska aby zbavil vlády Fridricha Bojovného z Babenberka.

Události v Evropě

Císař Fridrich II. zajal svého syna Jindřicha, spojence odbojného Fridricha Bojovného z Babenberka, a nechal jej odvézt z Německa do Apulie.

1240, 1247

Události v Kamýku

Král Václav I. pobýval na Kamýku.

Události v Čechách

Roku 1247 náhle zemřel následník českého trůnu princ Vladislav, vládce Rakous a Štýrska. Jeho bratr Přemysl Otakar se svévolně nechal zvolit spoluvladařem Václava I.

Události v Evropě

Roku 1240 Mongolové (Tataři) dobyli Kyjev a následně zpustošili Polsko a Slezsko. Roku 1242 se přes Moravu vrátili do východní Evropy a Asie.

1285

Události v Kamýku

V písemných pramenech jsou poprvé připomínány osady Starý a Nový Kamýk.

Události v Čechách

Zemřela královna Kunhuta Uherská, matka českého krále Václava II. Panovníkovou právoplatnou manželkou se po formálním sňatku v roce 1279 stala Guta Habsburská.

Události v Evropě

Na francouzský trůn nastoupil Filip IV. Sličný, jeden z nejvýznamnějších panovníků středověké Evropy.

1355

Události v Kamýku

Kolem roku 1355 byli kamýčtí manové císařem Karlem IV. převedeni ke hradu Karlštejn.

Události v Čechách

Císař Karel IV. se v českých zemích neúspěšně pokusil uvést v platnost zákoník Maiestas Carolina.

Události v Evropě

Karel IV. byl korunován na lombardského krále a římského císaře.

1561

Události v Kamýku

Kamýk se jako součást panství Hluboká nad Vltavou trvale dostává z majetku české královské komory do držení šlechty.

Události v Čechách

Syn císaře Ferdinanda I., korunní princ Maxmilián, podezíraný z příklonu k protestantství, odpřísáhl věrnost katolické církvi. Po sto čtyřiceti letech bylo obnoveno pražské arcibiskupství.

Události v Evropě

Livonsko a Estonsko bylo připojeno k Polsku poté co velmistr Řádu mečových bratří Gotthard Kettler přestoupil z katolictví na luteránství.

1623

Události v Kamýku

Kamýk získal rod Lobkoviců a připojil jej k panství Vysoký Chlumec.

Události v Čechách

Z důvodu majetkových podvodů konsorcia vedeného místodržícím Karlem z Lichtenštejna došlo ke státnímu bankrotu. Hodnota měny se snížila na desetinu původního stavu.

Události v Evropě

Skončila válka falcká. Císařským vojskem byl z Falce do Holandska vypuzen někdejší český „zimní“ král Fridrich Falcký.

Obec

Oznámení

 

Platební portál

Platební portál

Mobilní rozhlas

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Záchranný kruh

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 31. 5. déšť 16/10 °C
sobota 1. 6. zataženo 20/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/7 °C
Kamýk nad Vltavou
Objevujte naše zajímavá místa a akce
rychlé kontakty
Další kontakty
Prohlédnětě si nás na mapách
malované mapy