Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Zadní hrad

Palácová křídla


Kamýku nad Vltavou nabízela svým královským uživatelům veškerý dobový komfort a pohodlí. Přízemí zjecně sloužilo především pomocným a provozním účelům. Hlavní reprezentační a obytné místnosti obsahovalo patro. Všechny prostory byly plochostropé, což byl z hlediska jejich teplotních poměrů příznivější. Jedinou výjimku představovala křížově zaklenutá místnost v patře krátkého východního křídla, které nádvoří uzavíralo. Nejspíše mohlo jít o hradní kapli. Spojení početných prostor v prvém patře umožňovaly pavlače, které patrně obíhaly celé nádvoří.

Kulíkova série hradů.
Kulíkova série hradů.

V sestavě místností patra nemáme prozatím doloženu existenci velkého sálu – patrně se zde tedy nepočítalo s pořádáním velkých reprezentačních setkání, jednání, oslav a pod. Pokud jsme doposud informováni, vyplňovaly patra severního i jižního křídla obytné místnosti uspořádané do charakteristických bytů.Zejména v lépe dochovaném jižním křídle jsou  patrny i otisky dvou dřevěnou konstrukcí zateplených místností, tzv. roubených komor, které nabízely velký teplotní komfort.

 K příjemnému pohodlnému bydlení výrazně přispívalo u to, že paláce byly vyhřívány pomocí teplovzdušného topení nacházely v přízemí. Zde se vzduch ohřál o rozpálené křemenné valouny a díky komínovému efektu pak cirkuloval po budově. Dokládají nám to na třech . Jeho kotelny se nepochybně   patrny i otisky dvou dřevěnou konstrukcí zateplených místností, tzv. roubených komor, které nabízely velký teplotní komfort. K příjemnému pohodlnému bydlení výrazně přispívalo u to, že paláce byly vyhřívány pomocí teplovzdušného topení. Jeho kotelny se nepochybně nacházely v přízemí. Zde se vzduch ohřál o rozpálené křemenné valouny a díky komínovému efektu pak cirkuloval po budově. Dokládají nám to na třech místech doposud  ochované sopouchy, které ústily do místností přízemí a tuto cirkulaci umožňovaly. O podobě zcela zaniklého druhého patra paláců nic nevíme. Můžeme však  ředpokládat, že analogicky ostatním soudobým královským hradům měly pomocné, zejména obytné a obslužné funkce.

Nádvoří zadního hradu – pohled k východu
Nádvoří zadního hradu – pohled k východu
Nádvoří zadního hradu – pohled k západu
Nádvoří zadního hradu – pohled k západu

Archeologický průzkum brány zadního hradu.
Archeologický průzkum brány zadního hradu.

 Dnes už bohužel výjimečně autenticky dochované  a zodpovědně bez ztráty vypovídací schopnosti konzervované zříceniny hradu Kamýka nad Vltavou nabízejí pozornému návštěvníkovi ojedinělou možnost odhalovat jak stopy středověkých stavebních postupů, tak dávného pestrého každodenního života, který zde kypěl.