Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Pozůstatky vojenské obranné linie "Vltavská čára"

Na území katastru obce Kamýk nad Vltavou se zachoval jedinečný soubor železobetonových pevnůstek, tzv. „řopíků“
(lidové označení dle názvu instituce, zajišťující jejich stavbu: Ředitelství opevňovacích prací). Obranné postavení na pravém břehu
Vltavy bylo vybudováno během roku 1938.

 

Navazovalo na jižní okraj pásma Vnější obrany Prahy, které procházelo v linii Mělník – Slaný – Smečno – Beroun – Slapy a bránilo v překročení řeky případným nepřítelem. Jižní pokračování této obranné linie mělo po pravém břehu řeky pokračovat ke Hluboké nad Vltavou. Z celého pevnostního systému se do vypuknutí druhé světové války podařilo dokončit přibližně 85 %. Výstavba úseku č. 126 v okolí Kamýku nad Vltavou byla zadána v květnu roku 1938 berounské stavební fi rmě ing. Emila Štěrby. Ve velmi krátké době zde bylo postaveno celkem 64 objektů.

Lehké opevnění (řopík) po odstřelu v srpnu 1939 (úsek „Vltavské čáry“ č. 131 Těchnice – Břeha)

Po okupaci Československa německou armádou v březnu 1939 byly tyto objekty uzavřeny zabetonováním vchodu a střílen. Protože ale existovaly oprávněné obavy okupantů z využití pevnůstek v případě povstání, bylo rozhodnuto o likvidaci všech těchto bunkrů lehkého opevnění. Zachovány směly být pouze ty, při jejichž odstřelu by bylo vážně ohroženo okolí. Specifi cké podmínky v Kamýku nad Vltavou umožnily zachování souboru čtyř pevnůstek, z nichž je nejlépe patrný objekt č. 126/7/A-160z, stojící v dominantní poloze na skále nad mostem. Jižně od něho se nachází další objekt č. 126/6/A-140z. Zbývající dvě pevnůstky č. 126/10/A-180z a 126/11/A-180z stojí na severním okraji obce v zahradě domu čp. 104 a v areálu nedaleké pily.

Průřez plně vybaveným řopíkem model 37, typ A-180
Průřez plně vybaveným řopíkem model 37, typ A-180

ACLS