Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Vodní elektrárna Kamýk je součástí Vltavské kaskády. Její nádrž o délce 10 km, ploše povodí 12217,92 km2 a celkovém objemu 12,8 mil. m3 slouží především pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1957 – 1961. Poslední soustrojí TG 4 uvedeno do provozu 5. 10. 1961. Ve strojovně pološpičkové elektrárny o rozměrech 15 x 85 m výšce 12 m jsou instalována 4 soustrojí s Kaplanovými turbínami a potřebným technologickým a elektrotechnickým zařízením. Soustrojí je konstruováno se závěsným ložiskem pod generátorem a servomotorem v náboji oběžného kola. Součástí elektrárny je venkovní rozvodna 123 kV umístěná před budovou elektrárny se dvěma třípólovými transformátory 25 MVA a 31,5 MVA. Mimo venkovní rozvodnu je v elektrárně umístěna rozvodna 12 kV s vývody dvou kabelů. Tyto slouží k zabezpečení vlastní spotřeby.

model
Model oběžného kola Kaplanovy trubiny před elektrárnou.

V elektrárně po dokončení generální opravy soustrojí TG 1 v roce 1995 proběhla v letech 1997 – 1998 modernizace řídícího systému a rekonstrukce rozvodny 123 kV. Poslední generální oprava soustrojí  TG3 v roce 2008 přinesla rozsáhlé změny na hydraulickém systému ovládání rozvaděcího a oběžného kole turbiny. 

 

Adresa elektrárny

ČEZ, a.s., Vodní elektrárny
provoz Kamýk
Kamýk nad Vltavou
262 63

Telefon

318 677 126,7

 

Oficiální stránky elektrárny Kamýk nad Vltavou na serveru ČEZu

logo_cezTechnická data elektrárny

 

říční kilometr od soutoku s Labem 134,730 km
spád 15,5 - 12 m
počet soustrojí 4
instalovaný výkon 4 x 10 MW
průtok turbínou 4 x 90 m3s-1
typ turbíny Kaplan
otáčky 150 min-1
průměr oběžného kola 3 800 mm
výkon generátoru 12,5 MVA
napětí generátoru 10,5 kV
rok uvedení do provozu 1961Vodní elektrárna Kamýk nad Vltavou
ACLS