Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Tato část obce ležela nejníže a nejblíže u řeky. Každá větší voda zatopila dlážděnku a odřízla tak přístupovou cestu jak od Velké, tak i od Kamýku. Nejvýše, tam kde je dnes říční kilometrovník 131, se nacházela usedlost pana Václava Kofroně č. p. 18. Přezdívalo se zde "U Břehovských". Obytné stavení bylo pod doškami, hospodářské budovy zděné, kryté taškami. Dobře je vidět na všech starých fotografiích. Kofroňovi se odstěhovali v roce 1953 do Zvírotic.

Velká ze skal
Velká 1930
Velká ze skal.
Velká 1930.

Samotná Břeha byl malý plácek sotva 1m nad dlážděnkou. Tísnilo se zde pět usedlostí. Tři nad řekou a dvě pod polem. Středem vedla cesta. První chalupa proti proudu, přímo nad řekou patřila panu A. Vančátovi č. p. 16. Říkalo se tu "U Stejskalů". Stavení bylo pěkné, zděné, pod taškovou krytinou, s malým chlívkem na kozy a menší zahradou. Žádné pole k této chalupě nepatřilo. Vančátovi už byli staří a nechtěli odejít z Velké. Udělali výměnu domu s panem Josefem Černým, synovcem paní Vančátové a odstěhovali se do jejich domu č. p. 48. Pan Josef Černý se s manželkou a čtyřmi dětmi odstěhovali na Novou Hospodu u Příbrami.

Druhé stavení č. p. 29 patřilo paní Antonii Plavcové. Bydlela zde se svým strýcem Janem Bambouskem. Přezdívalo se jim "Šmerhovi". Chalupa byla napůl spadlá, s doškovou střechou, bez pozemku. Živobytí jim zajišťovala koza a výpomoc při zemědělských pracích u sousedů. "Tonča" a "Johan", jak jsme jim všichni říkali, zůstali ve Velké. Odstěhovali se do domu č. p. 54 po panu Zůzovi a později do č. p. 45 po panu Bambouskovi.

V posledním stavení nad řekou č. p. 30 bydlela paní Marie Šlechtová. Říkalo se tu také "U Křížů". Domek byl zděný s doškovou střechou a malým chlévem pro kozy. Paní Šlechtová se odstěhovala v roce 1954 do Tábora k sestře.

Šlechtovi, Břeha
Šlechtovi, Břeha.

Chalupa pod polem, (blíže ke Kamýku) měla č. p. 15 a žil v ní pan Ladislav Bareš se svou rodinou. Byla to pěkná zděná chaloupka, krytá taškami. Patřilo k ní menší hospodářství. Pan Bareš se také živil tím, že vykupoval po vsích peří pro pana Meduňu do Kamýku. Barešovi se v roce 1954 odstěhovali na Novou Hospodu u Příbrami.

Druhá chaloupka pod polem (blíže k Velké), byl obecní domek č. p. 17 - takzvaná "pastouška". Byl to poměrně pěkný domek asi se třemi místnostmi. Postupně v něm bydlelo několik lidí, kteří patřili do vsi, ale neměli kde hlavu složit. Často se stávalo, že jednu místnost měli přidělenu dva lidi, kteří k sobě vůbec nepatřili a tak si ji rozdělili třeba křídou. V letech, o kterých píši, to však už bylo jiné. Domek měl přidělený pan Alois Synek s rodinou. V roce 1954 se odstěhovali do Třtí, také do obecního domku. Pan Synek však záhy zemřel.

ACLS