Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

logoEU MMR

Stručný popis projektu:

Projekt "Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro obec Kamýk nad Vltavou" je zaměřen na koupi nové zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů Kamýk nad Vltavou, která je zařazena mezi jednotky plošného pokrytí - JPO III.

 

Cíle projektu:

Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší ochrany života, zdraví, osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, masivní námrazy, déle trvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.
Cílem projektu je přispět ke splnění specifického cíle 1.3 tak, aby došlo ke zvýšení připravenosti k řešení mimořádných událostí, které jsou spojené především s extrémním suchem v oblasti obce s rozšířenou působností Příbram.
Konkrétním cílem projektu " Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro obec Kamýk nad Vltavou " je zvýšení připravenosti jednotky SDH Kamýk n. V. pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Výsledky projektu:

Pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody dojde k větší úspěšnosti výjezdů, dojde ke zkrácení dojezdových časů k místům zásahů a usnadnění samotných zásahů díky novým technologiím a lepšímu vybavení. Bude tak dosaženo vyšší připravenosti na mimořádné události, které jsou způsobeny extrémním suchem tedy požáry. JSDH Kamýk nad Vltavou bude moci lépe plnit své úkoly v rámci IZS a efektivněji chránit životy, zdraví i majetek osob v lokalitě kde působí.

Projekt "Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro obec Kamýk nad Vltavou " je spolufinancován Evropskou unií.

 

ACLS