Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

 

Stručný popis projektu:

logoEU MMR

Modernizace výuky přírodních věd v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009225

Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny pro výuku přírodních věd v Základní škole a Mateřské škole Kamýk nad Vltavou. V této učebně bude vyučována klíčová kompetence přírodní vědy. Nová učebna přírodních věd bude tvořit propracovaný funkční celek, který nabízí celou škálu možností vzdělávání. Jejím vybudováním chce škola směřovat ke zvýšení efektivity výuky přírodovědných předmětů. 

Hlavním cílem projektu, se kterým všechny ostatní synergicky souvisejí, je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Předmětem projektu je výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v modernizované odborné učebně zavedena interaktivní praktická výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod. Dalším cílem projektu je zajistit bezbariérovost celé školní budovy. 

Výsledkem projektu je modernizovaná odborná učebna sloužící pro ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou, která bude využívána pro výuku odborných předmětů, a to především fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou a bude zajištěna její bezbariérovost. Projekt přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy. 

Projekt "Modernizace výuky přírodních věd v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou" je spolufinancován Evropskou unií.

 

ACLS