Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Více informací naleznete na stránkách MAS Sedlčansko, o.p.s. http://www.mas-sedlcansko.eu/projekty-2014-2020/map-regionu-sedlcansko/

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992

ACLS