Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Přední hrad

Královský hrad

Kamýk nad Vltavou náležel mezi nejvýstavnější panovnické hrady 13. století typu s obvodovou zástavbou. Toto řešení bylo mezi třemi soudobými královskými hradními typy nejfrekventovanější. Svým celkovým řešením je příbuzný např. podobně pravidelný obrys vykazujícímu Bezdězu, s nímž náleží mezi nejlépe dochované královské hrady doby posledních Přemyslovců.

Nový most
Nový most

Hradní areál

Hradní areál byl dvojdílný. Do přední, poněkud širší části, se po dřevěném mostě přes příkop, před nímž byl vyhozen ještě val, vcházelo výstavnou, archeologickým výzkumem v roce 2009 odhalenou čtverhrannou věžovitou branou. Zástavbu této části hradu, dnes dochovanou pouze v podobě dobře čitelných reliéfních reliktů, tvořily dvě budovy po obou delších stranách rozměrného nádvoří. Podsklepená na jihu byla zároveň nejrozměrnější stavbou na hradě, severní křídlo pak bylo poněkud kratší.

 

Archeologický průzkum brány předního hradu.
Archeologický průzkum brány předního hradu.

Čelo

Čelo užšího zadního, v podobě výrazných zřícenin dochovaného hradu zajišťoval široký, hradbami uzavřený příkop. Do této části hradu se opět po dřevěném  mostě vcházelo křížovou klenbou zaklenutým průjezdem se sediliemi v přízemí čtverhranné věže. Dlouhé úzké nádvoří lemovala ze tří stran (ve čtvrté stála zmíněná branská věž) obytná, původně nejspíše dvoupatrová palácová křídla. Šíře dlouhých bočních paláců odpovídala díky stísněným poměrům šíři  nádvoří, takže celek působí až dojmem trojlodního půdorysu. Z palácových křídel se dochovaly nádvorní stěny a části příček. Dochované pozůstatky i výsledky archeologického výzkumu, který zde proběhl v souvislosti s památkovými úpravami v roce 2009, umožňují vcelku spolehlivou hmotovou rekonstrukci středověké podoby hradu a to jak kresebnou formou, tak v podobě modelu.

 

Zbytky paláce
Zbytky paláce

ACLS