Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Stručný popis projektu:

logoEU MMR

Předmětem projektu je zrekonstruovat bývalou vojenskou jídelnu na pět zcela nových sociálních bytů (čtyři byty 1+kk a jeden byt 2+kk), které budou určeny pro osoby v bytové nouzi. Díky projektu získá cílová skupina šanci vrátit se do společnosti a běžného života. Cílem projektu je zajistit dostupné nájemní bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení.

Cíle projektu:

Výsledky projektu "Sociální byty v Kamýku nad Vltavou" povedou k naplnění investiční priority IP 9a - Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám? a specifického cíle 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi?.
V souladu s výše uvedenou investiční prioritou a specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle a výsledky projektu:
- Přestavba bývalé vojenské jídelny na pět zcela nových sociálních bytů
- Dojde ke komplexní přístavbě bývalé vojenské jídelny v centru obce Kamýk nad Vltavou tak, aby zde vzniklo pět zcela nových sociálních bytů. Jedná se o čtyři jednopokojové byty (1+kk) o výměře byt č. 1 - 40,5 m2, byt č. 2 - 40,5 m2, byt č. 3 - 39,04 m2, byt č. 4 - 42,9 m2 a jeden dvoupokojový byt (2+kk) o výměře 51,16 m2.
- Pořízení základního vybavení sociálních bytů
V rámci projektu budou všechny byty vybaveny základním vybavením bez nábytku, tzn. umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou.
Hlavním cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Obec Kamýk nad Vltavou by ráda pomohla občanům, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, proto se rozhodla vytvořit ve starém nevyužívaném objektu sociální bydlení, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení.

Výsledky projektu:

Díky realizaci projektu vzniknou sociální byty, které umožní osobám z cílové skupiny získat přístup k bydlení, které není založené na komerční bázi a je pro ně nedostupné. Spolu s podporou, kterou cílová skupina získá díky sociálním službám, budou mít osoby z cílové skupiny lepší přístup k životním šancím a příležitostem v oblasti zdravotních služeb, přístupu ke vzdělání ad. Problematika dostupného bydlení je v obci nadále aktuální a v obci žijí nízkopříjmové rodiny. Bydlení je jedním z krizových faktorů z hlediska sociálního vyloučení. Pokud lidé nemají kde bydlet, mají omezené šance získat jakékoli bydlení, riziko, že se stanou sociálně vyloučeným je extrémně vysoké.
Realizace projektu přispěje k sociálnímu začleňování cílové skupiny. Pomůže těmto občanům vrátit se do běžného života a zvýšit jeho kvalitu. Ke zvýšení kvality života jim pomůže nejen nové bydlení, ale také sociální služba, která bude v návaznosti na tento projekt obyvatelům sociálních bytů poskytována.

Projekt "Sociální byty v Kamýku nad Vltavou " je spolufinancován Evropskou unií.

ACLS