Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

logoEU MMR

Projekt
„Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou“
je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování Komunitního centra v obci Kamýk nad Vltavou. Jedná se o projekt zaměřený na vznik veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunit.

Cíle projektu:

V obci Kamýk nad Vltavou zcela chybí prostory, kde by se mohly scházet místní komunity, ať se jedná o rodiče s dětmi, mládež, osoby hendikepované nebo případně seniory.
Členové sociálně vyloučené skupiny nebo ti, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, dále zdravotně postižení a staří lidé mají tendenci zůstávat v izolaci svých domovů, která je vede k pasivitě, může prohlubovat sociální vyloučení, resp. ohrožení sociálním vyloučením. Toto vyloučení vede k nevhodnému řešení problémů, které např. v rodinách s dětmi spouští řetězovou reakci, kdy sociální vyloučení rodičů vede k sociálnímu vyloučení dětí.
Problém, který má realizace projektu vyřešit, je, aby u cílové skupiny osob nedocházelo k exkluzi, ba naopak, aby se cílové skupiny začleňovaly do společnosti a nepropadaly sociálnímu vyloučení. Práce s cílovou skupinou má tomuto problému předcházet. Prioritou předkládaného projektu je integrace cílových skupin projektu mezi osoby ostatní, mezi místní komunitu, spolky a sdružení. Cílem je, aby se KC stalo místem prohlubování mezigeneračních a místních vztahů mezi lidmi.

Výsledky projektu:

Díky realizaci projektu dojde ke snížení nerovností pro osoby z cílové skupiny, cílová skupina získá lepší přístup k sociálním, rekreačním, vzdělávacím a kulturním službám. V době udržitelnosti bude zajištěno poskytování registrovaných sociálních služeb, kdy sociální pracovníci budou mít šanci dlouhodobě pracovat s cílovou skupinou. Zejména dlouhodobá práce je důležitým hlediskem úspěchu při práci s osobami sociálně vyloučenými, osobami sociálním vyloučením ohroženými. Cílovou skupinou jsou také osoby se zdravotním postižením. Také tito lidé získají lepší přístup k uvedeným službám.

 

ACLS