Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov, ležící na katastru obce Dražkov, byl založen pravděpodobně v roce 1680 se svolením tehdejšího majitele skrýšovského statku Václava Miloty Hrušovského z Hrušova. Bezprostředním podnětem k jeho založení mohla být velká epidemie moru, která v uvedeném roce postihla celé území Čech. Hřbitov byl určen pro členy židovské komunity z Dražkova a Kamýku nad Vltavou.

Areál židovského hřbitova s márnicí a zděnou bránou – 60. léta 20. století Areál židovského hřbitova s márnicí a zděnou bránou – 60. léta 20. století
Areál židovského hřbitova s márnicí a zděnou bránou – 60. léta 20. století

 

K jeho prvnímu rozšíření došlo v roce 1791, kdy dražkovská židovská obec od tehdejšího majitele panství Antonína Žlutického koupila část pozemku, a opatřila jej novou ohradní zdí. O půl století později však hřbitov svými rozměry opět nedostačoval, a v roce 1850 tedy byl znovu rozšířen přikoupením dalšího svažitého a kamenitého pozemku od knížete Ferdinanda z Lobkovic. Při této příležitosti byla postavena nová, dodnes zachovalá hřbitovní zeď s bránou a márnicí.

List Václava Miloty Hrušovského z Hrušova o založení židovského hřbitova na Radobylce

List Václava Miloty Hrušovského z Hrušova o založení židovského hřbitova na Radobylce

Nejstarší čitelný náhrobek pochází roku 1681, dále se zde zachovaly přibližně tři stovky barokních a klasicistních náhrobních kamenů. Pohřby se zde konaly do roku 1936. Vzácně zachovalou památkou je především objekt márnice, v němž se zachovaly zbytky zařízení k vykonávání obřadu tahary (omývání zemřelých) pohřebním bratrstvem chevre kadiša. Na počátku 90. let 20. století byl zanedbaný hřbitov vyčištěn, byla opravena zeď a postaveny povalené náhrobky.

ACLS